پانل‌های دیوارپوش سفید ساده/براق

این نوع از دیوارپوش های موجود در بازار، دیوارپوش های سفید ساده و سفید براق هستنید که به خاطر خصوصیات و مزیت هایی که دارند، سادگی و شباهت زیاد آنها به نمایی مانند گچ بسیار مورد توجه طراحان دکوراسیون داخلی می باشند. همچنین استفاده از دیوارپوش سفید ساده و سفید براق باعث روشنایی هرچه بیشتر محیط خواهد شد.

سفید براق
سفید مات
سفید براق دوخط نقره‌ای